Sản phẩm công nghệ

Máy ép tạo hạt phân hình trụ

KP-400
Liên hệ: 0969648859

- Dùng để tạo viên phân bón có hình dạng trụ

Sấy phân gà

VBRD-500 
Liên hệ: 0969648859

Sấy phân gà, động vật, phân hữu cơ, bã hèm, bã đậu, bã dược liệu,ngũ cốc,... Sử dụng nguồn nhiệt: điện, gas, than, củi, gỗ nén, ...

Oxit sắt Fe2O3 khử lưu huỳnh Hydro sunfua - vật liệu hấp thụ lưu huỳnh trong biogas

Fe2O3
Liên hệ: 0969648859

Oxit sắt Fe2O3 khử lưu huỳnh (Hydro sunfua) Oxit sắt là chất xúc tác khử lưu huỳnh H2S trong khí biogas, công nghiệp,...

Xử lý chất thải nhà bếp thành phân hữu cơ

TJ-005
Liên hệ: 0969648859

Tái chế chất thải nhà bếp thành phân hữu cơ Sử dụng: nhà bếp khách sạn, trường học, khu công nghiệp, cơ quan,...