Nguyên liệu thô để sản xuất phân bón hữu cơ

24 Tháng Bảy 2021

Hiện nay nguồn nguyên liệu trong tự nhiên và chăn nuôi, sinh hoạt,..: như than bùn, bùn, tro, cây, phân trâu bò, phân lợn, phân gà, thỏ, dê,… chất thải hữu cơ  được thu gom xử lý thành phân hữu cơ.

Mô hình độ họa:

Để lại bình luận của bạn