Nguyên liệu sản xuất phân

Trấu nghiền làm nguyên liệu phân bón

TRAU NGHIEN
Liên hệ: 0969648859

Trấu nghiền 1.0 - 2.0mm

Rơm rạ, cây ngô, cây lạc, phế phẩm sông nông nhiệp nghiền

ROM NGHIEN
Liên hệ: 0969648859

Rơm rạ , cây ngô, đậu tương, vỏ, cây lạc, phế phẩm nông nghiệp nghiền nhỏ làm nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ.