Men vi sinh xử lý nước thải và xử lý mùi hôi chuồng trại chăn nuôi

04 Tháng Tám 2022

Công ty VBIO_ORGANIC đã cung cấp Men vi sinh cho nhiều trang trại chăn nuôi 
trong đó có Trang trại chăn nuôi lợn Dabaco
1. Men vi sinh xử lý nước thải chăn nuôi lợn
Có tác dụng: Ức chế sự sinh sôi của các vi khuẩn có hại, giảm khí mêtan, amoni,... giúp khử mùi nhanh chóng.
- Phân hủy nhanh các hợp chất hữu cơ tồn đọng trong nước thải 
- Giảm nhanh BOD, COD, TSS.
Tạo bùn hoạt tính tốt cho quá trình xử lý nước thải.

Trạm xử lý nước thải chăn nuôi sử dụng men vi sinh VBIO

2. Men vi sinh khử mùi chuồng trại và nước thải
Loại men khử mùi VBIO có tách dụng: xử lý mùi hôi thối rác thải sinh hoạt, chuồng trại chăn nuôi, lò mổ, chế biến thực phẩm cây trồng, nhà máy tinh bột, bể phốt, nhà vệ sinh .... các trạm nước thải chăn nuôi, sinh hoạt, công nghiệp,..
Men thành phần dạng lỏng và pha nước để phun lên bề mặt chuồng trại, ngóc ngách, bể chức chất thải,...bể xử lý nước thải.

Men vi sinh khử mùi VBIO, được sử dụng tại các trang trại chăn nuôi lợn.

Để lại bình luận của bạn